• Stichting
  Alles over de Stichting "Boeken Steunen Mensen"
 • Beurzen
  Wij organiseren NL's grootste Boeken- en Platenbeurzen
 • Doelen
  Wij steunen particuliere ontwikkelingsprojecten
 • Inleveren
  U kunt bij ons tweedehands boeken, platen en CD's inleveren

AANVRAAG BIJDRAGE GOEDE DOELEN

Er kunnen vanaf 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 aanvragen voor donaties worden ingediend voor opbrengsten uit de geplande Muziekbeurs 2024 en de Boekenbeurs van 2025. 

We krijgen jaarlijks tientallen verzoeken van organisaties voor financiële steun voor projecten over de hele wereld. Deze aanvragen komen in allerlei vorm binnen. Niet altijd even overzichtelijk. Daarom hebben we een online formulier ontwikkeld waarop u uw gegevens en toelichting van de aanvraag kunt vastleggen. LEES DE TOELICHTING IN DE RECHTERKOLOM OP DEZE PAGINA GOED!

Aanvraagdatum: (dd-mm-jjjj)

Uw organisatie

Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Telefoon:*
Website:
Facebook-pagina:
Rechtsvorm:*
KvK en/of RSIN:*
IBAN nummer:*

De contactpersoon

Naam:*
E-mail:*
Telefoon:*
Functie:*

Het project

Land:*
Locatie:*
Korte omschrijving (max 200 woorden):*
Totale projectkosten:*
Gevraagde bijdrage:*
Startdatum:* (dd-mm-jjjj)

Tenslotte

Al eens eerder een bijdrage aangevraagd bij de Stichting?
Zo ja, welk bedrag heeft u ontvangen?
Heeft uw organisatie een ANBI status?
Heeft uw organisatie het CBF keurmerk?
Aanvullende informatie:

*

 

Aanvraag bijdrage goede doelen

 

TOELICHTING AANVRAGEN BIJDRAGE EN PROCEDURE voor Muziekbeurs 2024 en Boekenbeurs van 2025

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële bijdragen aan particuliere projecten die zich inzetten voor de medemens, waarbij de aandacht in het bijzonder gericht is op projecten met betrekking tot jeugd, zwakkeren, kwetsbaren en hulpbehoevenden in de samenleving. De Stichting BSM kiest projectendoelen over de gehele wereld maar geeft in het algemeen de voorkeur aan lokale of regionale binding (Noord-Limburg/ Oost-Brabant) ten aanzien van het initiatief of de daarbij direct of indirect betrokken personen.

Met de opbrengst van onze jaarlijkse Muziekbeurs en Boekenbeurs steunen we drie projecten met een grote bijdrage en honoreren we al naar gelang onze financiele situatie ook een aantal aanvragen met een kleinere bijdrage. Op deze website kunt u lezen welke doelen we door de jaren heen zoal gesteund hebben. U krijgt zo een goede indruk welke aanvragen in het algemeen kansrijk zijn. Uiteraard is de kans in jaren met veel aanvragers kleiner omdat onze middelen nu eenmaal beperkt zijn.

Op deze pagina aan de linkerkant vindt u het aanvraagformulier en kunt u uw steunaanvraag vanaf 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 indienen. Vul het formulier in en verstuur het met de knop helemaal onderaan. Wij kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen die

1) zijn ingediend via het digitaal aanvraagformulier en

2) alle benodigde informatie bevatten.

Zorg daarom dat uw aanvraag volledig is!

Stuur de door ons gevraagde aanvullende stukken na indiening van het digitale aanvraagformulier meteen per aparte email naar ons emailadres projecten@boekenbeursvenlo.nl

Een volledige aanvraag is noodzakelijk. Het aanvraagformulier alleen is dus onvoldoende!

Na het einde van de aanvraagperiode (dit jaar vanaf 1 juli 2024) beoordelen wij alle ingekomen aanvragen in detail en maken een keuze. Deze wordt medio oktober 2024 bekend gemaakt per email aan de "winnaars" en tevens gepubliceerd op onze website. Mocht u geen bericht ontvangen, kijk altijd eerst op onze website.

Benodigde informatie en documenten:

Wij ontvangen meteen na indienen van het elektronische formulier graag de volgende aanvullende informatie c.q documenten:

Toetsingscriteria projecten 

1) Beschrijf uw project kort en bondig en gebruik hiervoor maximaal 4 pagina’s (inclusief foto’s).

2) Voldoet uw project wel aan onze doelstelling?

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële bijdragen aan particuliere projecten die zich inzetten voor de medemens, waarbij de aandacht in het bijzonder gericht is op projecten met betrekking tot jeugd, zwakkeren, kwetsbaren en hulpbehoevenden in de samenleving. De Stichting BSM kiest projecten over de hele wereld maar onze sterke voorkeur gaat uit naar projecten met een lokale of regionale binding (Noord-Limburg, Oost-Brabant). Dit betreft  het initiatief of de daarbij direct of indirect betrokken personen.

3) Wat is het doel van uw organisatie en op welke wijze voldoet uw project aan onze doelstelling?

Motiveer dit duidelijk in uw aanvraag!

4) Is het project ook haalbaar?

Beschrijf waarom dit project organisatorisch geen druppel is op een gloeiende plaat. Omschrijf de successen uit het verleden en de aanpak voor de toekomst. Benoem de kansen maar ook de risico's.

5) Financiële criteria:

Informeer ons over de financiële structuur van het project. De uitgaven, uw eigen bijdrage of de financiële bijdrage van anderen. Stuur ons altijd een begroting of financieel overzicht van het project.

6) Stuur aanvullende documenten mee:

Daarnaast ontvangen wij graag een recente kopie inschrijving Kamer van Koophandel en een recent en volledig financieel jaarverslag van uw organisatie. (balans, v&w of staat van baten en lasten)

U kunt de documenten mailen naar projecten@boekenbeursvenlo.nl of grote bestanden uploaden en verzenden via WeTransfer.com. Zorg dat alles compleet en tijdig is ingediend. Te laat ingediende of onvolledige aanvragen kunnen wij niet verwerken.

Voor u begint, lees onze ‘Privacy verklaring en disclaimer’.Stichting "Boeken Steunen Mensen"
Secretariaat Boekenderhofweg 20,
5925 NE Venlo

Email:  boekenbeursvenlo@gmail.com
Telefonische bereikbaarheid: 077-473 80 60

IBAN: NL 94 RABO 0117 7223 16

RSIN: 8025.72.376

© Copyright 2024 by Stichting "Boeken Steunen Mensen" | Powered by CLIM.nl